De Dagmoed: Sociale Dienst 

De Dagmoed beschikt over een uitgebreide sociale dienst. Deze werkt nauw samen met de sociale werkplaats en samen voorzien zij u van de beste begeleiding. Indien u een complexe hulpvraag heeft, kunnen wij u ook steeds doorverwijzen naar externe partners.

Adviesverlening

Adviesverlening staat namelijk op de eerste plaats bij de sociale dienst. Onze doelgroepmedewerkers kunnen hier terecht met werk- en privé gerelateerde vragen. Via goed onderbouwde informatie en kennis van zaken geven we op deze vragen antwoord.

Daarnaast vervult de sociale dienst een doorverwijsfunctie. In bepaalde situaties is de hulpverlening groter dan wij kunnen bieden. Dan werken we nauw samen met externe organisaties zoals o.a. thuiszorgdiensten of woonbegeleidingsdiensten die u buiten de sociale werkplaats hulp bieden.

Uitwerken van een persoonlijk ontwikkelingsplan

Verder werkt de sociale dienst voor elk van onze doelgroepmedewerkers een persoonlijk ontwikkelingsplan uit. In samenwerking met de werkvloer trachten we uw vaardigheden en mogelijkheden te stimuleren. Dit doen we door uw takenpakket aan te passen, zoeken naar geschikte opleidingen of u begeleiden naar het normaal economisch circuit.

Stage bij De Dagmoed

De sociale dienst bekommert zich niet alleen om de vaste doelgroepmedewerkers. Ook de opvolging van stagiairs in de sociale werkplaats nemen ze voor hun rekening. Hiervoor werken ze samen met diverse organisaties zoals BuSO-scholen en VDAB/GTB.

De sociale dienst is elke weekdag geopend (uitgezonderd op vrijdag) van 7u30 tot 16u.

Contactgegevens: Mevr. Shana Lievens

Tel.: 054/43 30 42 - E-mail: shana@dagmoed.be

De Dagmoed Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Vergeet dan zeker niet om u in te schrijven op onze nieuwsbrief.