Beschutte werkplaats

Van beschutte tewerkstelling naar tewerkstelling op maat.
Hoe beschutte werkplaatsen –“maatwerkbedrijven”-werden !

Vanaf 2019 vallen beschutte en sociale werkplaatsen onder hetzelfde Vlaamse decretale kader. We spreken kortweg van “maatwerkbedrijf”. Een verandering die niet zonder slag of stoot gegaan is.

De sector staat voor heel veel uitdagingen:

  • Verruiming van de doelgroep: niet enkel personen met een arbeidshandicap maar ook personen met een psychosociale problematiek en uiterst kwetsbare personen kunnen tewerkgesteld worden in een maatwerkbedrijf. Een grondige verschuiving en verruiming als je weet dat beschutte werkplaatsen voordien enkel personen met een arbeidshandicap tewerkstelde.
  • Blijvend aandacht hebben om aangepast werk te creëren voor onze meest zwakke medewerkers met een beperkte inzetbaarheid. In een economische realiteit waar productiviteit en hoogtechnologische innovatie sleutelbegrippen zijn, blijft het een uitdaging ook deze medewerkers blijvend aan het werk te houden binnen onze maatwerkbedrijven.
  • Een vernieuwd subsidiebeleid is binnen een economische context een extra aandachtspunt.
  • Binnen het nieuwe maatwerkdecreet krijgt doorstroom extra aandacht. Er wordt meer nadruk gelegd op het persoonlijke ontwikkelingsplan van onze medewerkers dat idealiter resulteert in een doorstroom naar een tewerkstelling binnen het reguliere arbeidscircuit.Rekening houdend met alle grote uitdagingen hierboven vernoemd, biedt het maatwerkdecreet ook een nieuwe visie die werk maakt van een eenduidig, eenvoudig, transparant en geïntegreerd kader.

De filosofie en de principes van waaruit het geïntegreerde maatwerkdecreet vertrekt verbindt de vroegere sociale en beschutte werkplaatsen tot een eenduidig wetgevend kader van een maatwerkbedrijf. De tussenschoten tussen de verschillende doelgroepen werden weggewerkt en dit door het toekennen van een individuele rugzak aan de medewerkers op basis van reële ondersteuningsnoden. Dit zal de tewerkstellings -en integratiekansen van onze medewerkers aanzienlijk verhogen.

In onze beschutte werkplaats

Onze interne werking – gevestigd in de Dagmoedstraat 107 te Geraardsbergen – concentreert zich op verschillende opdrachten die wij in onze beschutte werkplaats kunnen uitvoeren.

Op locatie

Onze externe werking  concentreert zich op verschillende opdrachten die wij ter plaatse bij de klant gaan uitvoeren. Vaak zijn sommige opdrachten een logistiek huzarenstukje waardoor veel tijd verloren gaat om producten te verplaatsen naar onze beschutte werkplaats. Sommige opdrachten kunnen ook niet anders dan “op verplaatsing” uitgevoerd worden vb. groendienst.

Scroll naar boven

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.