Locale politici over sociale economie

Delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 14/10/2018 vroegen we aan elke lijsttrekker hun standpunt, toekomstvisie en positie in Vlaanderen omtrent de sociale economie en tewerkstelling. Wij zijn alvast benieuwd! Jullie ook?

“Sociale economie werkt!” – Emma Van der Maelen, SP.A Geraardsbergen

Via sociale economie wil sp.a Geraardsbergen kansen bieden aan wie via de reguliere arbeidsmarkt niet aan de bak komt. Volgens sp.a Geraardsbergen is het een plicht dat je als lokaal bestuur hier sterk wil op inzetten. Via het intergemeentelijk samenwerkingsverband SEVA werd de afgelopen jaren ingezet om de regierol van de stad en het OCMW in de sociale economie te verhogen. De komende jaren zullen we moeten blijven inzetten om die regierol verder uit te bouwen en drempels op vlak van (duurzame) mobiliteit, taal en doorstroming,… te verkleinen. Geraardsbergen zal ook verder moeten inzetten op de actorrol. De komende jaren zal Geraardsbergen in samenspraak met de betrokken partners, bijkomende plaatsen in de sociale economie moeten creëren. Maar ook binnen de interne werking van een stad moeten we ook aandacht besteden voor de sociale economie. Bijvoorbeeld in de bestekken voor overheidsopdrachten- of aanbestedingen kan Geraardsbergen maximaal gebruik maken van sociale en duurzaamheidsclausules. Via die sociale clausules zorgen we er ook voor dat bepaalde opdrachten of delen ervan (‘percelen’) worden voorbehouden voor werkgevers/uitvoerders die mensen die het moeilijker hebben op de klassieke arbeidsmarkt (mensen met een arbeidshandicap) of die opleiding op de werkvloer voorzien voor laaggeschoolden en/of langdurig werkzoekenden.

“De N-VA in Geraardsbergen is van mening dat sociale tewerkstelling/economie noodzakelijk is in Geraardsbergen en trouwens in Vlaanderen in zijn geheel.” – Johan Piron, NVA Geraardsbergen

Volgens minister Homans vormt de sociale economiesector een alternatief voor de reguliere economie, waarbij het in de eerste plaats de bedoeling is om zij die (nog) niet op de reguliere arbeidsmarkt terechtkunnen aan een volwaardige job te helpen. Vlaams minister Liesbeth Homans zorgde voor een hervorming binnen de sociale economie: voortaan staan immers de noden van de doelgroepwerknemer centraal en niet langer het bedrijf. “Sociale economie heeft immers als doel de zwakkere werknemer te activeren en te ondersteunen. Het is geen subsidiemechanisme voor de bedrijven”, aldus minister Homans. Vandaar dat iedere doelgroepwerknemer een rugzak krijgt met een steun die varieert tussen de 19.000 euro en 28.000 euro. Hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt, hoe hoger het bedrag. Het spreekt hierbij voor zich dat het de bedoeling is om wie klaar is voor de reguliere arbeidsmarkt, ook doorstroomt naar de reguliere economie. Doorstroming is echter niet voor iedereen verplicht, maar wordt wel gestimuleerd, want enkel zo komen voor de zwakkeren in onze samenleving de nodige plaatsen vrij. Vlaams minister Liesbeth Homans weerlegt dan ook de bewering dat de Vlaamse Regering het de sociale economiebedrijven eerder moeilijk maakt om hun bedrijven gezond te houden. “Integendeel, we bieden de zwaksten in onze samenleving meer dan ooit wel degelijk een perspectief. Meer dan voordien investeren we in de werknemer en zijn of haar specifieke noden. Dat was vroeger niet altijd het geval.” “Ik ben hierbij niet blind voor kinderziektes die aan het begin van de hervorming kunnen opduiken. Zo heb ik eind 2015 2,7 miljoen euro vrijgemaakt om de sociale economiebedrijven die onverwacht hun subsidie zagen verminderen, financieel te blijven ondersteunen”. De N-VA Geraardsbergen heeft een zeer grote waardering voor de manier waarop De Dagmoed functioneert en hoe de noden van de mensen die daar werken tegemoet gekomen worden.

“Werknemers met een moeilijke toegang tot de reguliere arbeidsmarkt krijgen de kans om deel uit te maken van de maatschappij.” – Ilse Roggeman, NVA Geraardsbergen

Tot voor enkele jaren was De Dagmoed een niet zo gekend gegeven in Geraardsbergen. Enkel de betrokkenen kenden dit maatwerkbedrijf. Momenteel neemt De Dagmoed ook deel aan het sociale digitale leven. Dit zorgt voor een grotere (naam)bekendheid in onze regio. Gezien het grote aantal zwakke werknemers in onze stad en in de regio kan deze organisatie positief bevonden worden voor onze Geraardsbergse samenleving. Dit geeft hen een positieve kijk op hun eigen persoonlijkheid. En mensen die positief in het leven komen te staan zijn sowieso een meerwaarde. Het haalt hen ook uit de soms moeilijke omstandigheden waarin ze leven. Een uitbreiding van het Geraardsbergs maatwerkbedrijf is erg zinvol voor onze regio. Het enthousiasme waarmee de monitoren de werknemers begeleiden is een grote troef voor De Dagmoed en zijn klanten.

“Sociale economie is de voedingsbodem voor mensen die een verdere afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt en de ideale tool om hen kansen te bieden binnen een duurzame tewerkstelling.” – Fernand Van Trimpont, CD&V Geraardsbergen

Het is belangrijk dat iedereen kansen krijgt binnen zijn of haar mogelijkheden. Iedereen moet de kans krijgen om zijn talenten en competenties verder te ontwikkelen. Sociale economie is dan ook de voedingsbodem voor mensen die een verdere afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt en de ideale tool om hen kansen te bieden binnen een duurzame tewerkstelling. Een duurzame tewerkstelling gaat immers ook over zelfontplooiing en het creëren van eigenwaarde. Het is een sociaal gebeuren. Als lokale overheid kunnen we dan ook een grote rol opnemen in dit verhaal. Niet alleen door het ondersteunen van de huidige sociale economie maar ook de reguliere sector kan getriggerd worden om meer aandacht te besteden aan het tewerkstellen van deze doelgroep. Zoveel mogelijk arbeidsplaatsen creëren om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kansen te geven en dit door bijvoorbeeld samenwerkingen tussen de sociaal economische en regulier economische bedrijven aan te moedigen.

“Voor mensen met een beperking zijn maatwerkbedrijven dikwijls de enige weg naar (zinvol) werk!” – Patrick Franceus, Groen Geraardsbergen

We moeten vooral focussen op langdurig werklozen (meer dan 2 jaar), leefloners, artikel-60’ers en vluchtelingen. Het is belangrijk dat, in overleg met alle actoren op de arbeidsmarkt, het aangeboden tijdelijk werkervaringstraject leidt tot een (duurzame en zinvolle) tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt. Deze uitstroom ligt vandaag erg laag. Voor wie de doorstroming naar de arbeidsmarkt onhaalbaar is kunnen maatwerkbedrijven (o.a. de Dagmoed) en/of bedrijven uit de sociale economie (zoals de kringwinkel) een oplossing bieden. Ook daar zijn er nog mogelijkheden om kansengroepen zinvol werk aan te bieden, o.a. een fietsherstelplaats. Groen vindt tewerkstelling via maatwerkbedrijven belangrijk. Het is voor mensen met een beperking/arbeidshandicap dé weg om een job te verwerven en op die manier een inkomen te hebben. Niettemin zijn er een aantal pijnpunten die wellicht op een hoger niveau moeten bekeken worden:

• De lonen die momenteel in maatwerkbedrijven uitbetaald worden zijn zeer laag, daarom hebben heel wat mensen tewerkgesteld in maatwerkbedrijven het financieel moeilijk.”

• In de sector ondervindt men concurrentie van gevangenissen. Hier dringen zich afspraken op.

•Maatwerkbedrijven worden ook geconfronteerd met de economische realiteit en moeten dan ook hun werknemers op economische werkloosheid plaatsen.
Gezien de lage lonen is de werkloosheidsvergoeding ook zeer laag. Sectoraal zou hieraan een oplossing kunnen gegeven worden.

“Iedereen heeft recht op een job, ook mensen die door de mazen van het net vallen.” – Guido De Padt, Open VLD Geraardsbergen en Burgemeester

Duurzaam ondernemen houdt in dat het rendement verder gaat dan alleen financiële winst: ook de maatschappelijke winst telt mee. De sociale economie kan voor hen een trampoline zijn. Ze geeft mensen een veerkrachtige job waarin ze zich kunnen ontplooien. Dat Geraardsbergen sociale economie ernstig neemt, bewijst de regierol die de stad speel binnen SEVA (Sociale Economie Vlaamse Ardennen). Dit is een interlokaal samenwerkingsverband goedgekeurd Geraardsbergen (regierol), Oudenaarde, Ronse, Brakel en Zwalm. SEVA streeft de versterking van de sociale economie in de regio na en heeft inmiddels volgende projecten op touw gezet:

• Volwassenen leren fietsen om mobiliteitsbeperking weg te werken als opstap naar werk

• Speeddate tussen lokale besturen en sociaal economische bedrijven om samenwerkingen te bevorderen

• Netwerkmoment voor reguliere bedrijven om sociale tewerkstelling te promoten om doorstroom te genereren

• Project met Grijkoort om kansengroepen te helpen aan een rijbewijs B

• Verschillende communicatieacties om sociaal economische bedrijven uit de regio meer bekend te maken enerzijds naar particulieren (B2C) en anderzijds naar bedrijven en lokale besturen (B2B)

• Ondersteuning bij opstart nieuwe projecten in sociale economie

• Regionaal overleg rond taalondersteuning op de werkvloer

De sociale economie biedt werk aan meer dan 24.000 mensen uit kansengroepen. Dankzij een duurzame job waarin competentieversterking centraal staat, kunnen zij een volwaardige en zinvolle rol spelen in onze samenleving. Voor ons is het duidelijk dat we verder alle vormen van sociale economie moeten blijven (onder)steunen.

Wij wensen alle lijsttrekkers veel succes met de verkiezingen op 14/10/2018 en kijken alvast uit naar hun toekomstplannen.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en/of volg ons via onze sociale media kanalen.
Zo verneemt u ons nieuws altijd uit eerste hand.

Meer nieuws

Dagmoed schouder project

Project SCHOUDER

Ken jij SCHOUDER al? Stad Oudenaarde, Arteveldehogeschool, Beli Centro, Aarova, SEVA, De Dagmoed, en Groep ...
IFS sanorice

IFS label

De Dagmoed wil zich onderscheiden door middel van het leveren van kwaliteit en goede service, ...
Voordelen om met De Dagmoed te werken

Voordelen om met De Dagmoed te werken

Iedereen, ook mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, moet kunnen bijdragen tot een ...
Taken die De Dagmoed voor je kan klaren | Maatwerkbedrijf De Dagmoed

Taken die De Dagmoed voor je kan klaren

Bij De Dagmoed ben je aan het juiste adres voor tal van taken zowel in ...
4 grote projecten waar binnen De Dagmoed continu wordt gewerkt

Onze 4 grote projecten binnen De Dagmoed

Het actieplan dat uit onze strategische oefeningen in 2020 is gevloeid omvat 4 grote projecten. ...
2020, wat een jaar! | Maatwerkbedrijf De Dagmoed

2020, wat een jaar!

Wat een jaar! Wendy De Tandt, algemeen directeur van De Dagmoed, vertelt ons over haar ...

Meer info over onze diensten?

Neem vrijblijvend contact op

Scroll naar boven

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.